astrogujartilogo

Mundan Muhurto (ચૌલક્રિયા ના મૂહુર્તો)

મે
જૂન
જુલાઈ
મે

માસ તિથિ વાર નક્ષત્ર ચંદ્રરાશી તારીખ
વૈશાખ સુદી ૫ ગુરુવાર પુનર્વસુ ૧૫:૧૬ થી શરૂ મિથુન ૦૯/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ સુદી ૬ શુક્રવાર પુનર્વસુ/પુષ્ય ૧૪:૨૦ થી શરૂ ૮:૩૫ થી કર્ક ૧૦/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ સુદી ૧૦ બુધવાર હસ્ત  કન્યા ૧૫/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ સુદી ૧૨/૧૩ ગુરુવાર ચિત્રા ૧૬:૫૭ પછી તુલા ૧૬/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ સુદી ૧૪ શુક્રવાર સ્વાતી તુલા ૧૭/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ વદી ૨ સોમવાર જ્યેષ્ઠા ધન ૨૦/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ વદી ૮ સોમવાર શતતારકા કુંભ ૨૭/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ વદી ૧૧ ગુરુવાર રેવતી મીન/મેષ ૩૦/૦૫/૨૦૧૯
વૈશાખ વદી ૧૨ શુક્રવાર અશ્વની મેષ ૩૧/૦૫/૨૦૧૯

જૂન

માસ તિથિ વાર નક્ષત્ર ચંદ્રરાશી તારીખ
જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ બુધવાર પુનર્વસુ ૨૧:૫૪ થી શરૂ મિથુન ૦૫/૦૬/૨૦૧૯
જ્યેષ્ઠ સુદી ૩ ગુરુવાર પુનર્વસુ  કર્ક ૦૬/૦૬/૨૦૧૯
જ્યેષ્ઠ સુદી ૪/૫ શુક્રવાર પુષ્ય કર્ક ૦૭/૦૬/૨૦૧૯
જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૦ બુધવાર હસ્ત તુલા ૧૨/૦૬/૨૦૧૯
જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૧ ગુરુવાર ચિત્રા તુલા ૧૩/૦૬/૨૦૧૯

જુલાઈ

માસ તિથિ વાર નક્ષત્ર ચંદ્રરાશી તારીખ
અષાઢ સુદી ૨ ગુરુવાર પુષ્ય કર્ક ૦૪/૦૭/૨૦૧૯
અષાઢ સુદી ૬/૭ સોમવાર ઉ.ફા  કન્યા ૦૮/૦૭/૨૦૧૯
અષાઢ  સદી ૧૧ શુક્રવાર વિશાખા વૃશ્ચિક ૧૨/૦૭/૨૦૧૯